Nádory prsů

Převážná část nádorů prsou jsou nezhoubné novotvary, tzv. mastopatie. Jsou to zpočátku bolestivé, hrbolovité nebo pruhovité zatvrdliny v prsou způsobené změnami v mléčné žláze. V průběhu nemoci se v nich mohou vytvořit i dutiny naplněné tekutinou, takzvané cysty. Mastopatie je sama o sobě onemocněním nepříjemným, ale v celku nevinným. Přesto nelze vyloučit zvýšené riziko rakoviny prsou.

Rakovina prsní žlázy je zhoubná forma nádorů tkáně prsních žláz. Různé typy rakovinných nádorů se odlišují jak nálezem, tak i šancí na uzdravení. Nebezpečnější než vlastní tumor bývají jeho metastázy, které napadají kosti, plíce a jiné orgány.

Příčiny rakoviny prsní žlázy

Samotné příčiny tohoto závažného onemocnění dodnes nejsou známy. Podle statistických údajů je však možno určit celou řadu rizikových faktorů. Jsou jimi mimo jiné určité rodinné predispozice (dřívější výskyt rakoviny prsní žlázy v rodině).

Další časté příčiny nádoru prsou:

  • bezdětnost
  • vysoké stáří při prvním porodu
  • nepravidelnosti menstruačního cyklu
  • věk nad 40 let

Léčba nádorů prsů

Pokud při pravidelném samovyšetření prsů zjistíme něco neobvyklého (uzlík), je třeba jít ihned k lékaři. Pokud se opravdu jedná o rakovinu prsní žlázy, jsou při včasném zjištění šance na zhojení velmi dobré.

Při pochybnostech provede lékař mammografii (rentgen prsu) a odebere malý vzorek tkáně, aby se zjistilo, zda se jedná o zhoubný, nebo nezhoubný nádor. Pokud se jedná o karcinom (zhoubný nádor), následuje léčba ozářením nebo operace. V nejhorším případě, kdy musí být prs odňat, je po uplynutí určité doby možnost plastiky prsou.

Každá žena by měla ve svém zájmu využívat možnost preventivního vyšetření prsů lékařem. Pokud si prsy vyšetřujete sama, tak určitě pravidelně a pečlivě podle návodu. Při jakýchkoliv pochybnostech neztrácejte čas a ihned jděte k lékaři.

Vyšetření prsou

  1. Postavíme se před zrcadlo a postupně vzpažíme a připažíme. Změny tvaru prsů nebo krátery na kůži bychom neměly přehlédnout
  2. Lehneme si na záda, levé rameno podložíme polštářem a levou paži dáme pod hlavu. Pravou rukou prohmatáváme vnitřní partie levého prsu. Totéž uděláme z druhé strany
  3. Levou paži dáme podél těla a pravou rukou si prohmatáme zevní partie levého prsu. Případné zatvrdlinky nahmatáme mezi rukou a žebry
  4. Při prohmatávání prsu namydleného při sprchování se dají rozpoznat i malé uzlíky. Plochou dlaně lehce tlačíme prs proti žebrům

 

Nádory prsů patří do témat

Rakovina prsu patří do témat

Adresář

Rakovina prsu ptejte se v poradně

Diskuze na téma Rakovina prsu

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku