Výzkum karcinomu prsu nám dává nové naděje

Zdroj: Isifa/Thinkstock
Po mnoho století je známo, že fyzikální síly dokážou ovlivnit naše tělo. Zvedáním zátěže se zvětší svalstvo, gravitační síly udržují silné kosti. Zajímavé výsledky studie zveřejněné na sklonku roku 2012 dokazují úplně poprvé, že fyzikální síly mohou hrát roli i v růstu rakovinných buněk.

Vědci z kalifornské univerzity v Berkeley prokázali, že nekontrolovaný růst maligních buněk u karcinomu prsu lze zvrátit. A to nikoliv za použití chemických  látek, ale za použití fyzikální síly – komprese. Přitom genetická mutace stojící v pozadí rakovinného bujení zůstává nezměněna.

Tento novátorský experiment ukázal, že i přes genetické pozadí není maligní buňka nutně předurčena k tomu stát se tumorem. Její osud závisí na interakci s okolním mikrosvětem, který ji obklopuje. Zásahy do okolního prostředí maligních buněk prostřednictvím biochemických inhibitorů mohou zmutované buňky prsu zkrotit tak, aby následovaly zdravý růstový vzorec.

V tuto chvíli se o využití mechanických tlaků k terapii karcinomu prsu neuvažuje, ale výsledky studie berou vědci jako dobrou cestu k vystopování molekul a dalších struktur, které by se mohly stát konkrétním cílem pro mířené terapeutické zásahy.

Experiment vypadal tak, že epiteliální buňky maligního karcinomu prsu nechali růst v pružných silikonových komorách, na které byl vyvinut mechanický tlak. Maligní buňky, které byly stlačené, začaly růst organizovaně a “zdravě” na rozdíl od maligních buněk, na které nebyl žádný mechanický tlak vyvinut.

Další zajímavostí týkající se boje proti karcinomu prsu je závěrečná zpráva ze studie, která dokazuje, že agresivní forma karcinomu prsu je méně častá u žen, které rodí později. Výsledky ukázaly, že ženy, které porodily své první dítě minimálně 15 let po své první menstruaci, mají snížený výskyt agresivní formy karcinomu prsu o 60 %.

A úplně nejlepší zpráva nakonec.  Jedna biotechnologická firma oznámila, že pracuje na vývoji podprsenky vybavené senzorem, který dokáže rozpoznat rakovinu prsu. Pokud testování dopadnou úspěšně, slibuje, že bude na trhu již v roce 2014.

Výzkum karcinomu prsu nám dává nové naděje patří do témat

Rakovina prsu patří do témat

Adresář

Rakovina prsu ptejte se v poradně

Diskuze na téma Rakovina prsu

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku